Redd barna

Redd barna

Det bankar eit varmt hjarte i Herborg Kråkeviks bryst. Det bankar for alle som ikkje har det bra, men aller mest for dei minste. Derfor har ho støtta Redd Barna i mange år. Ho synest det er fint å bidra til ein organisasjon som fokuserer på barn og som har FNs Barnekonvensjon som grunnlag.

www.reddbarna.no

Plan-fadder

Herborg Kråkevik har reist til Guatemala for å møte fadderbarnet sitt Angelica (7). For mange er landet et frodig og vakkert ferieparadis, men for barna som vokser opp her, står farene i kø.

www.plan-norge.no